top of page

Men for å være ærlig har vi ikke jobba så

veldig mye her i Reu. Vi har for det meste

tatt det med ro.

bottom of page