top of page

Don't be scared.

Guatemala is so much more.

Hei! Jeg heter Håkon (… eller nå heter jeg egentlig mest Anton).

Jeg er 21 år og kommer fra Oslo. Etter videregående tok jeg to

år på filmfagskole i Lofoten, nå er jeg på utveksling i Guatemala.

Og her skal jeg bli i fem måneder.

Dette er første tanker og inntrykk etter noen dager i landet.

Guatemala ligger i Mellom-Amerika og er ett av tre land i et

utvekslingsprosjekt som heter Spor. De andre landene er Norge

og Tanzania. Hvert år drar ungdom fra disse landene til et av de

andre landene for å lære om kulturen og livet på et annet

kontinent. I år er vi fire nordmenn i Guatemala: Amani (20), Mina

(19) Aurora (21) og meg. Vi skal blant annet lære spansk, bo hos

vertsfamilier og jobbe som barneskolelærere. Jeg forventer at

dette kommer til å bli tidvis hardt, men samtidig uforglemmelig.

Den norske Spor-organisasjonen har forberedt oss grundig:

”Dere skal krasjlande i fremmed kultur”.

MEXICO

BELIZE

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

Guatemala City, 9. september 2014

01

Så langt har det meste gått bra. Den første uka skal vi bo i

hovedstaden Guatemala City. Her skal vi få forskjellige kurs fra

den guatemalske Spor-organisasjonen og bo hos vertsfamilier

tilknytta dem.

Men den første natta kunne jeg dessverre ikke sove hos verts-

familien min. Det hadde vært et skytedrama på veien dit, og en

buss hadde kjørt gjennom skuddvekslinga. Sjåføren og to

passasjerer mista livet.

Isteden sov jeg hos vertsfamilien til Amani, hos en flott kar som

jobber i Spor og heter Byron. Byron kjører bil. Sist gang Byron

tok buss var han vitne til at en dame fikk halsen skåret over med

kniv, så nå tar han aldri buss mer.

"Calzada Rooselvelt", Guatemala City.

Litt før klokka 17 en vanlig mandag.

På Spor-kontoret neste morgen får vi ferske aviser, men det

står ingenting om gårsdagens skytedrama. Forklaringen jeg får

fra de andre: Journalistene rapporterer ikke om ting som skjer

etter arbeidstid (skytingen var kl. 22). Senere den samme dagen

får vi presentasjoner om Guatemalas historie, økonomi og

politiske situasjon fra to jenter utdanna ved universitetet i

Guatemala. En av dem setter opp denne konsekvensrekka:

”Lack of education -> poverty -> bad health -> insecurity”, fulgt

av spørsmålet: ”How to fix Guatemala?”

Men hvis noe skal kunne fikses, må man ikke ha noe som er

ødelagt? Er Guatemala ødelagt?

Amani, Mina, Aurora og jeg er ikke her for å drive bistand eller

komme med norske fasitsvar. Vi er her for å lære, oppleve og

prøve å forstå. Og så skal vi prøve å formidle det videre.

Dag to avsluttes med et veldig opplysende besøk på den norske

ambassaden. På veien ut møter vi en smilende guatemalsk dame

som jobber på ambassaden. ”Bienvenidos a Guatemala” sier

hun, og tar seg tid til å gi oss ett godt råd: ”Don't be scared.

Guatemala is so much more!”

bottom of page