top of page

Så dro vi på topptur til Mellom-Amerikas høyeste

vulkan, Tajumulco. Begynte på ca. 2700 meter og

hadde en stigning på 1500 meter. På veien opp

måtte vi gå igjennom skylaget.

bottom of page