top of page

Det er store utfordringer vi står overfor i denne

regjeringsperioden. Her en dag var det noen som spurte

meg om hva slags visjoner jeg har som ordfører, og om

hvordan jeg har lyst til å gi kommunen videre etter mine

4 år. Ambisjonen min er at dette stedet skal gjenvinne

tilliten til ordføreren og ledelsen sin. Men hvordan

oppnår man dette? Ved å gjøre en god og rettferdig

jobb, effektivt, og med åpenhet. Det betyr at det

arbeidet vi gjør må formidles ut til innbyggerne, hvor

mye materialer vi bruker og hvor mye penger vi bruker.

– Ordføreren av Patzún, Mardoqueo Cancax

Tilbake på kommunehuset.

En gammal kar har stått og

venta for å snike seg til en

prat uten audiens.

bottom of page