Befaringen nærmer seg slutten, og

ordføreren snakker for de frammøtte.

Mannen med videokameraet fulgte med

oss siste halvdel av dagen og dekket

overførerens bevegelser for kommunens

egen nyhetskanal – en del av formidlings-

og åpenhets-satsningen til ordfører

Cancax.