På ettermiddagene regner

det en del, men som regel

ikke så lenge av gangen.