top of page

Etter det jeg forstod var det

noe med grunnforholdene

som ikke var helt i orden.

bottom of page