Her finnes få eller ingen vaskemaskiner.

Mødrene og døtrene møtes på offentlige

vaskeplasser for å vaske klær.