Språkskolen har gitt oss hver vår vertsfamilie, der det heller ikke

er noen som snakker engelsk.

Dette er vertsmora mi, Violeta,

i bakgården vår.

Go to main page
Previous
Next