top of page

På befaring. Ordføreren

stopper opp for å snakke

med noen av veiarbeiderne.

bottom of page