På befaring. Ordføreren

stopper opp for å snakke

med noen av veiarbeiderne.

Go to main page
Previous
Next